Neapol, Pompeje, Vesuv a okolí 2018

Na letošní "rozloučení s létem" jsme se s manželkou vydali první zářijový týden do okolí italské Neapole. Jako výchozí bod jsme zvolili Hotel Domizia Palace**** v italském letovisku Baia Domizia. Během našich výletů jsme navštívili třetí největší italské město co do počtu obyvatel, Neapol. Dalším cílem se stalo starověké město Pompeje, které bylo v roce 79 našeho letopočtu zničeno výbuchem sopky Vesuv. Poslední velký výlet nás zavedl na samotnou, stále aktivní sopku, Vesuv. Do Neapole jsme se i přes různá varování vydali autem. Navigace v jednu chvíli zazmatkovala a zavedla nás do úzkých neapolských uliček a musím říct, že v jednu chvíli jsem si už myslel, že se z těch úzkých uliček autem nikdy nevymotáme ... Vše ale nakonec dobře dopadlo a my zaparkovali hned vedle hlavní neapolské třídy Via Toledo v podzemních garážích. V Neapoli jsme se si rovněž prohlédli hřbitov Fontanelle, kde odpočívají ostatky několika desítek tisíc lidí, kteří zemřeli převážně během různých epidemií. Návštěva Pompejí nám odhalila jejich velkou rozlohu, protože i čtyři hodiny, které jsme v nich strávili, nám nestačili k jejich dokonalému prohlédnutí. Na závěr nás čekal výstup na stále činnou sopku Vesuv a z ní nádherný pohled na neapolský záliv.


Pompeje - brána u fóra, centra denního života


Městečko Minturno - plody na velkém kaktusu


Neapol - Nový hrad (Castel Nuovo) - majestátní sídlo králů


Pohled na město Neapol z okraje kráteru Vesuvu


Cimitero delle Fontanelle - hřbitov ukrytý v uličkách Neapole


Úchvatný strop v pasáži Umberto I v Neapoli


Dřevěné zábradlí na okraji kráteru Vesuvu


Spalující slunce nad uličkami zničených Pompejí


Neptunova fontána na náměstí Municipio v Neapoli


Pláž v italském turistickém letovisku Scauri


Pohled z okraje kráteru spícího Vesuvu


Repliky nalezených věcí denní potřeby v Pompejích


Chodba pod amfiteátrem v Pompejích


Pozůstatky akvaduktu, v pozadí historické městečko Minturno


Chrám Genius Augusti s oltářem v Pompejích


Velká helmice uvnitř Nového hradu v Neapoli


Pohled na historické Pompeje - v pozadí Jupiterův chrám


Z nitra Vesuvu se line kouř a ve vzduchu je cítit sirný zápach


Dětská rakev na hřbitově Fontanelle v Neapoli


Zachovalé malé divadlo Odeon v Pompejích


Jedna z uliček historického městečka Minturno


Pompeje, které roku 79 našeho letopočtu zničil výbuch Vesuvu


Pohled na klidný kráter stále činné sopky Vesuv


Tabulka na domě z historického městečka Minturno


Kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito v Neapoli


Relativně zachovalý interiér jednoho z domů v Pompejích


Ulička v Pompejích a v pozadí čnící Vesuv


Pohled do kráteru zatím spící sopky Vesuv


Archeologické naleziště s amfiteátrem u Minturna


Zachovalá mozaika na podlaze jednoho z domů v Pompejích


Sádrový odlitek jednoho z obyvatel zničených Pompejí


Pohled na historické italské městečko Minturno


Vesuv se stále zlověstně tyčí nad Pompejemi


Nákupní pasáž Umberto I s výraznou střechou v Neapoli


Hřbitov Fontanelle, kde jsou kosti několika desítek tisíc lidí


Strop s průhledem v lázních v Pompejích


Minturno - historické italské městečko


Jedna z památek v italských Pompejích


Pompeje se rozkládají na opravdu veliké ploše


Svaté obrázky na okraji kráteru sopky Vesuv


Socha v Pompejích a v pozadí Vesuv


Archeologické naleziště nedaleko historického Minturna


Brána Porta di Nocera a typická ulička v Pompejích


Jedna z ulic a zničený dům v historických Pompejích


Historický motiv při vstupu do Nového hradu v Neapoli


Vrchol sopky Vesuv je hojně navštěvován turisty


Jeden z motivů na zdi v domě v historických Pompejích


Lebky na tajemném hřbitově Fontanelle v Neapoli


Královský palác na Piazza dei Plebiscito v Neapoli


Sádrové odlitky lidí, kteří zahynuli v Pompejích při výbuchu Vesuvu


Svah sopky Vesuv a jeho typická hornina


Muzeum v archeologickém nalezišti u Minturna


Pozůstatky Jupiterova chrámu v Pompejích


Jedna ze soch před domem na Piazza Giovanni Bovio v Neapoli


Velký amfiteátr v historických Pompejích


Jeden z motivů na zdi v domě v historických Pompejích


Socha krále Karla III. Španělského na Piazza dei Plebiscito


Jedna z památek v italských Pompejích


Pohled na historické Pompeje, které zničila sopka Vesuv


Exponát z muzea v archeologickém nalezišti u Minturna


Relativně zachovalý interiér jednoho z domů v Pompejích


Ulička lásky na Via Toledo v italské Neapoli


Historické sloupy ve zničených Pompejích


Brána Porta di Nocera v Pompejích a za ní se tyčící Vesuv


Katolický kostel hned vedle hřbitova Fontanelle v Neapoli


Jeden z exponátů v muzeu v Novém hradu v Neapoli


Pompeje, město, které zničil výbuch sopky Vesuv


Sloup z Jupiterova chrámu v Pompejích